coop.no 

VÅRE BUTIKKER

Coop Obs!Coop MegaCoop PrixCoop MarkedCoop ExtraCoop ByggmixCoop Extra ByggCoop Kjøkken og hjem

City Lade

Velkommen til Coop Midt-Norge SA

TRONDOS SA OG Coop Inn-Trøndelag SA fusjonerte i januar 2016. Det fusjonerte selskapets navn er Coop Midt-Norge SA (CMN)
CMN er landets tredje største samvirkelag med 70 butikker og over 150 000 medlemmer og eiere. Vi er med andre ord en sterk, medlemseid organisasjon, med forankring i Trøndelag.
Vi har våre butikker spredt i 12 kommuner: Trondheim, Stjørdal, Levanger, Melhus, Verdal, Malvik, Inderøy, Skaun, Klæbu, Selbu, Meråker og Snåsa kommune.Coop Midt-Norge TRONDOS er tilsluttet Coop Norge SA, som er en fellesorganisasjon for landets 101 samvirkelag. Sammen danner disse lagene eierskapet i Coop Norge. CMN, som medlemseid organisasjon, er inndelt i 3 regioner. Hver region har sitt regionråd som består av medlemstillitsvalgte og ansattillitsvalgte representanter. Dette er tillitsvalgte som er opptatt av samvirketanken og dens demokratiske styreform. Samvirkeprinsippene (demokratisk styring, kjøpeutbytte og sparing til beste for våre medlemmer) er viktige i et demokrati, der også våre verdier står sterkt. 
CMN utøver en praksis tuftet på nøkkelverdiene OMTANKE, ÆRLIGHET, INNFLYTELSE OG NYTENKENDE. Vår kjerneverdi er TILTRO TIL EGENART hvilket betyr at CMN, gjennom økonomisk effektiv og profesjonell drift, søker å maksimere nytten for medlemmer og kunder. Vårt formål er å gi våre medlemmer god service, spesielle medlemstilbud, lave priser på gode kvalitetsvarer, samt et kjøpeutbytte basert på det enkeltes medlems handel i våre butikker. For 2016 er kjøpeutbytte for våre medlemmer forhåndsgarantert til 2%.

Kontakt oss

Har du spørsmål, ris eller ros, ta kontakt.

Kontaktinformasjon

Ledelsen i Coop Midt-Norge

Her finner du kontakt informasjon til ledelsen i Coop Midt-Norge.

Kontaktinformasjon

Historien om Coop Midt-Norge

Les mer om Coop Midt-Norge

Coop Midt-Norge ny faktura-adresse

Ny faktura-adresse