coop.no 

VÅRE BUTIKKER

Butikkene
Prislofte
Lokaler

City Lade

ÅRSMØTE/REGIONRÅD 2017-2019

Som følge av fusjonen mellom Coop Midt-Norge og Coop Steinkjer 01.06.17, er Årsmøtet midlertidig utvidet med 4 medlemstillitsvalgte og 4 ansattevalgte representanter frem til våren 2020.

Og som følge av fusjon mellom Cop Midt-Norge og Coop Røros er Årsmøtet midlertidig utvidet med 1 medlemstillitsvalgt og 1 ansattevalgt representant frem til våren 2020.

Medlemstillitsvalgte

Region
Stor-Trondheim Sør
Region
Stor-Trondheim Nord
Region
Innherred/Namdalen
Region
Røros
 

Faste medlemmer

Kari Brøttemsmo
Tone V. Graneggen
Tom Helmersen
Asbjørn Leraand
Wenche M. Liøkel
Erik Saksvold
Torbjørn Solem
Kjell Solheim
Solvor Sundet
Odd Utstrand
Berit Vordal

Varamedlemmer
1. Sigrun Melum
2. Oddny Fredagsvik
3. Lars Arne Pedersen
4. Børge Tingstad
5. Roger Mogseth

Faste medlemmer
Sigrun Bremseth
Øydis Darell
Trygve Magne Eikevik
Roar Fridtjofsen
Siri R. Gerhardsen
Ingrid Hansen
Inger-Lise Kvaale
Kirsti Nordstrøm
Bjørn Rønning
Kirsten B. Saksvik
Bjørn Schjetne
Knut Sjøvold
Laila Vikan Skjevik
Elin U. Stokland

Varamedlemmer
1. Edvin Leirvik
2. Rudolf Lorentzen
3. Lisbeth Hansvold
4. Knut Ivar Bjørnstad
5. Anne-Lise D. Edvardsen

Observatører
Tove Bergård     1/3-18

Faste medlemmer
Siv Merethe G. Belbo
Pål Sverre Fikse
Helge Hanssen
Bjørnar Holtan
Øystein Vist

Torunn Pedersen 1/6-17
Kjell Aagård        1/6-17
Finn Pedersen     1/6-17
Ivar Nøvik           1/6-17

Varamedlemmer
1. Ingvild Øfsti
2. Laila Aunet

1. Hallvar Morten Klæth
    1/6-17
2. Grethe Dahl   1/6-17

Observatører
Gunnbjørn Raaen 1/3-18
Per Ivar Winge    1/10-18

Faste medlemmer
Bjørg Todalshaug 1/10-18

Varamedlemmer
Jon Frydenborg    1/10-18
Olav Sæther        1/10-18

 

Ansattevalgte

Region
Stor-Trondheim Sør
Region
Stor-Trondheim Nord
Region
Innherred/Namdalen
Region
Røros

Faste medlemmer

Per Morten Lieskar
Solveig Mellemsæter
Ståle Simonsen
Erik Dahl Sætereng
Tone Tillerbakk

Varamedlemmer
1. May-Britt Løkås
2. Rita Mathisen
3. Heidi Sundet

Faste medlemmer
Bjørn Bjørnelv
Gunnar Einarsve
Gretha Flenstad
Inger Hartvigsen
Wenche Walstad
Wenche W. Ytterhus

Varamedlemmer
1. Trine Lise Aakre
2. Knut Karlsvik
3. Espen Viken

Observatører
Gerd Lysholm   1/3-18

Faste medlemmer
Jonny Benjaminsen
Arnodd Monrad Dalum
Brit Aslaug Gåsmo
Bente Melhus

Lena Rennan         1/6-17
Tor Arne Bjørgum  1/6-17
Ola Aglen              1/6-17
Gunnar Fagerdal    1/6-17

Varamedlemmer
1. Hilde Anita Bjartan
2. Svein Hauge
3. Nina Plahn

1 Britt Nordgaard       1/6-17
2. Tove Rønning         1/6-17
3 Tone Hårstadstrand 1/6-17

Observatører
Grethe Helen Kvalvik 1/3-18
Birgit Sørli              1/10-18

 

Faste medlemmer
Hebe Anita Ødegård 1/10-18

Varamedlemmer
May-Stene Lien       1/10-18
Anita Sandnes         1/10-18
Aud Karin Johnsen   1/10-18

 

Tips en venn: