coop.no 

VÅRE BUTIKKER

Butikkene
Prislofte
Lokaler

City Lade

Organisasjon

Coop Midt-Norge SA (CMN) - en medlemseid organisasjon med over 186.000 medlemmer i Trøndelag

Hva er Coop Midt-Norge?
CMN er et stort samvirkelag (Norges nest største) med forskjellige butikker i 19 kommuner, fra Vikna i nord til Melhus sør. Laget er geografisk delt i 3 regioner. Totalt har CMN over 186.000 medlemmer, og eier og driver nærmere 100 butikker. Nærmere oversikt over våre butikker finner du under «Butikker».  
Som medlem er du samtidig eier av CMN. Du oppnår en rekke fordeler som medlem. Den viktigste er 2 % kjøpeutbytte på kjøp i våre butikker. Flere fordeler finner du under «Medlemsfordeler» .

Coop Midt-Norge - Medlemsorganisasjonen
CMN som medlemseid organisasjon er inndelt i 3 regioner. Hver region har sitt regionråd som består av medlemstillitsvalgte og ansattillitsvalgte representanter. I regionrådsmøtene møter både de faste representantene og vararepresentantene. De faste representantene i regionrådene utgjør Årsmøtet i CMN. Valg av de medlemstillitsvalgte representanter til Årsmøtet skjer ved valg i våre butikker og på nettet. Neste valg er i februar 2019. Valg gjennomføres annethvert år. Ved valget har alle personlige medlemmer over 18 år stemmerett. Regionrådene fungerer som debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker.

Rådet drøfter:
a) omsetnings- og resultatutviklingen for laget totalt og butikknettet innen regionen.
b) butikkstruktur, butikkprofil, butikkstandard og veivalg/prioriteringer.
c) opplegg for eiermøter/kundetreff innen regionen.
d) saksliste for Årsmøtet.
e) forslag til vedtektsendringer.

Årsmøte
Årsmøtet er CMN’s høyeste organ og består av 45 medlemmer, 30 eierrepresentanter og 15 ansatterepresentanter. Som følge av fusjonen mellom CMN og Coop Steinkjer er Årsmøtet midlertidig utvidet med 4 medlemstillitsvalgte- og 3 ansattevalgte representanter frem til Årsmøtet våren 2019. Årsmøtet avholder 2 møter i året. Ekstraordinære Årsmøter kan avholdes hvis behov.  Ordfører i Årsmøtet og CMN’s øverste medlemstillitsvalgt er Roar Fridtjofsen.

Årsmøterepresentanter og vara 2017 - 2019


Styret fra 01.06.17

Navn Stilling/funksjon Merknad
Lisbeth Bull Husby Styreleder Medlemsvalgt
Rolf Michelsen Nestleder Medlemsvalgt
Pål Hofstad Styremedlem Medlemsvalgt
Tore Høiem Styremedlem Medlemsvalgt
Liv Ulstad Styremedlem Medlemsvalgt
Grete Folden Styremedlem Medlemsvalgt
Ann Guri Tiller Styremedlem Ansattvalgt
Torgeir Svenning Styremedlem Ansattvalgt
Monica Rønning Styremedlem Ansattvalgt
Solfrid Bruem Styremedlem Ansattvalgt
Ole Herman Sveian 1. varamedlem Medlemsvalgt
Per Ivar Selbæk 1. varamedlem Ansattvalgt
Tom Helmersen 2. varamedlem Medlemsvalgt
Jan Rune Hollås 2. varamedlem Ansattvalgt
Kirsti Nordstrøm 3. varamedlem Medlemsvalgt
Nina Wikmark 3. varamedlem Ansattvalgt

 

Tips en venn: