coop.no 

VÅRE BUTIKKER

Butikkene
Prislofte
Lokaler

City Lade

Fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge

Tirsdag 22. mai 2018 vedtok et enstemmig styre i Coop Røros å innstille på fusjon med Coop Midt-Norge. Tilsvarende vedtak ble gjort av et enstemmig styre i Coop Midt-Norge onsdag 23. mai 2018.

Saken går nå til endelig behandling og beslutning i de respektive lags årsmøter, som gjennomføres hos henholdsvis Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge 27. juni 2018.

- Ingen steder er markedsandelen til Coop så høy som i Trøndelag. Gjennom fusjonen blir vi enda sterkere. Siden det ekstraordinære årsmøtet i Coop Røros 6. mars er det jobbet grundig med administrativ kartlegging og formelle fusjonsdokumenter. Prosessen mellom oss og Coop Midt-Norge har vært meget god, og styret mener at dette er en fremtidsrettet beslutning til fordel for både medlemmer, ansatte og lokalsamfunnet. Nå er det opp til medlemmene å ta avgjørelsen, sier Jon Indset, styreleder i Coop Røros.

- Formålet med fusjonen er å skape økt konkurransekraft som kommer lagenes butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Medlemmer som ønsker det, kan få tilsendt styrenes fusjonsplan med vedlegg og øvrige fusjonsdokumenter.  Disse er tilgjengelig og fås ved henvendelse til:

• Coop Midt-Norge SA, Haakon VII’s gate 9, 7041 Trondheim, telefon 400 01 290
• Coop Røros SA, Peder Hiorts gate 7, 7374 Røros, telefon 72 40 65 00


Om de to samvirkelagene:

•    Coop Røros driver 17 butikker i Røros kommune, og hadde i 2017 en omsetning på ca. 204 mill.kr. Samvirkelaget eies av 6.000 medlemmer.
•    Coop Midt-Norge driver 100 butikker i 22 kommuner i Trøndelag, og er med en omsetning på ca. 5,7 mrd.kr. et av Trøndelags største selskap. Samvirkelaget eies av 187.000 medlemmer.


Kontaktpersoner:

•    Coop Røros: Jon Indset, styreleder (tlf. 915 46 191).
•    Coop Midt-Norge: Torbjørn Skei, adm. direktør. (tlf. 455 16 146)

Tips en venn: