coop.no 

VÅRE BUTIKKER

Butikkene
Prislofte
Lokaler

City Lade

Coop Midt-Norge fusjonerer med Coop Leksvik

Torsdag 12. april vedtok et enstemmig årsmøte i Coop Midt-Norge å fusjonere med Coop Leksvik. Tilsvarende vedtak ble gjort av et enstemmig årsmøte i Coop Leksvik onsdag 11. april.

 - Ingen steder er markedsandelen til Coop så høy som i Trøndelag. Gjennom fusjonen blir vi enda sterkere. Etter en svært god prosess mellom oss og Coop Midt-Norge var det liten tvil om dette er en fremtidsrettet beslutning til fordel for både medlemmer og ansatte, sier Per Ivar Winge, styreleder i Coop Leksvik.

- Formålet med fusjonen er å skape økt konkurransekraft som kommer lagenes butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Fusjonen trer i kraft i oktober 2018, mens den rent regnskapsmessig får til bakevirkende kraft fra 1. januar 2018.

Om samvirkelagene:

·       Coop Leksvik driver 10 avdelinger i Leksvik og Vanvikan og har en omsetning på ca. 93 mill.kr. Samvirkelaget er eid av ca. 1890 medlemmer.

·       Coop Midt-Norge driver 100 butikker i 22 kommuner i Trøndelag, har 2100 ansatte og er med en omsetning på ca. 5,7 mrd.kr. blant landsdelens største bedrifter. Samvirkelaget eies av ca. 187.000 medlemmer.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Torbjørn Skei, adm.dir. Coop Midt-Norge, tlf. 455 16 146

Per Ivar Winge, styreleder Coop Leksvik, tlf. 400 06 007

 

 

Tips en venn: