coop.no 

VÅRE BUTIKKER

Butikkene
Prislofte
Lokaler

City Lade

Nytt rekordresultat for Coop Midt-Norge i 2017

Omsetningsvekst, økt markedsandel innenfor dagligvarer og rekordresultat er fasiten for et av Trøndelags største selskaper når 2017 skal oppsummeres.

Coop Midt-Norge sin omsetning ble 5,6 mrd.kr., en økning på 975 mill.kr. fra 2016. Resultatet før kjøpeutbytte og skatt ble på 355,2 mill.kr. mot 348,5 i fjor, og er det beste noensinne for et norsk samvirkelag. 

Årsresultat etter skatt og kjøpeutbytte i 2017 ble på 223,3 mill.kr. mot 219,4 mill.kr. i 2016. Korrigert for engangsposter ble resultatfremgangen på hele 29 mill.kr. 

-Det er lagt ned en fantastisk innsats av alle våre 2100 dyktige ansatte, og vi vil også rette en stor takk til våre 186.000 medlemmer som har bidratt til at 2017 ble nok et godt år for Coop, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør for Coop Midt-Norge.

Rekordvekst 

Omsetningsveksten i 2017 på 975 mill.kr. skyldes i hovedsak fusjon med Coop Steinkjer, samt bra vekst innenfor hovedområdet dagligvarer. Innenfor dagligvare økte omsetningen med 1,8%, mens den generelle markedsveksten ifølge AC Nielsen var på 1,1%.  

-Vi er svært godt fornøyde med fjorårets resultat, og at vi øker vår markedsandel i Trøndelag. Coop har lykkes godt i dagligvaremarkedet det siste året, og vår lavpriskjede Extra har vært vekstvinner flere år på rad. I tillegg har vi god vekst på dagligvarer ved våre tre Obs’er. Aldri har Coop Midt-Norge solgt så mange varer til så lave priser som i 2017, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør for Coop Midt-Norge.

Coop sin markedsandel for dagligvarer i Trøndelag økte i fjor fra 48,1 til 48,2%, mens Coop sin markedsandel på landsbasis økte fra 29,4 til 29,7% i følge Dagligvarerapporten fra AC Nielsen. 

Finansielle muskler 

Sterk utvikling på børsene ga også et år med god avkastning på samvirkelagets finanskapital på 3,5 mrd.kr. Finansresultatet ble på 144,4 mill.kr., som er 34,4 mill. bedre enn for 2016. Selskapets egenkapital økte i fjor fra 3,1 til 3,4 mrd.kr. 

-Vi er godt rigget for videre vekst, med finansielle muskler og robusthet til både å være konkurransedyktige og gi våre medlemmer nye butikker i årene som kommer, sier Torbjørn Skei.

Landets nest største samvirkelag 

Gjennom økte markedsandeler de siste årene og flere vellykkede fusjoner har Coop Midt-Norge blitt landets neste største samvirkelag og et av de største selskapene i Trøndelag. 

-Det gode fjorårsresultatet viser at vi er på god vei med å ta ut stordriftsfordeler gjennom flere store fusjoner de siste årene. 2017 var første hele driftsår etter fusjonene med Coop Inn-Trøndelag og Coop Rørvik, og fra 1. juni i 2017 fusjonerte vi med Coop Steinkjer, sier Skei.

Antall butikker i Coop Midt-Norge har økt fra 46 i 2015 til 100 i mars 2018. Omsetningen har hatt en vekst fra 3,5 mrd.kr. i 2015 til en forventet omsetning på 5,8 mrd.kr i 2018. 

Nytt rekordresultat for Coop Midt-Norge i 2017 

-Vi opplever at stadig flere samvirkelag ser fordelene det gir både for medlemmer, ansatte, butikkene og lokalsamfunnet å være del av en større og mer slagkraftig enhet, sier Skei.

Nå i mars 2018 går både Coop Tydal og Coop Indre Namdal inn i Coop Midt-Norge. Og flere fusjoner kan stå for tur. Coop Leksvik fusjonerer med Coop Midt-Norge i år dersom lagets årsmøte vedtar det i april, og hos Coop Røros ønsker styret å gå inn i formelle fusjonsforhandlinger med Coop Midt-Norge. Det pågår også utredninger om mulig samarbeid med ytterligere samvirkelag. 

Rekordstort kjøpeutbytte og sterk medlemsvekst 

Når det blir omsetningsrekord, øker kjøpeutbyttet til medlemmene. Medeierne i Coop Midt-Norge fikk utbetalt 168 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler for 2017, en økning på 43 millioner kroner sammenlignet med 2016. 

-Coop er den norske dagligvarekjeden som er annerledes. Vi tror på deling med våre 186.000 medeiere her i Trøndelag. Og alle kan bli medeier. Det er derfor ekstra hyggelig å jobbe i Coop når overskuddet deles og medeierne får sitt kjøpeutbytte utbetalt. Medlemmene er våre beste kunder, og hver og en har bidratt til at vi i år igjen kan betale ut et rekordstort kjøpeutbytte, sier Skei.

Coop Midt-Norge økte medlemstallet fra 158.000 til 186.000 medlemmer i 2017, hvorav 21.000 kom inn gjennom fusjonen med Coop Steinkjer. Coop Midt-Norge fikk i tillegg 7.000 helt nye medlemmer. 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Torbjørn Skei, adm.dir., Coop Midt-Norge, tlf. 455 16 146 

Tips en venn: